Varsity Sports Marketing · Benton Sports Marketing – Benton Girls vs. Chillicothe – 2/6/20