Girls Varsity Golf · Maryville Quadrangular 10/1/19